Til foresatte

Dere som er foresatte til konfirmanten til  de menighetene har valgt å  være med på Konfirmantleir «Sammen», kan være meget godt førnøyd med det.

Konfirmantarbeid i Den norske kirke har utviklet seg fra fokus på selve konfirmasjonshandlingen, til fokus på det som skjer i konfirmanttiden. Konfirmantene skal lære noe og mye av den pedagogikken vi bruker i dag er knyttet opp mot opplevelser og praksis læring.  En overnattingstur med konfirmantene hører med i en slik pedagogisk tenkning. Det er også en god tanke at menighetene går sammen om å lage et litt større opplegg. Mesteparten av konfirmanttiden skjer lokalt i mindre grupper, men det er viktig at konfirmantene skal få oppleve å være del av et større felleskap.

I Kirkerådets planer står det oppført at konfirmanttiden er beregnet til ca 60 timer. De forskjellige menighetene har ulike måter å organisere timene på, men vi godkjenner opptil 20 timer av konfirmanttiden på denne leiren. Det er derfor en vesentlig del av menighetens konfirmanttid som skjer på denne leiren. Det er også da veldig viktig at alle er med på leiren.

Det er hver menighet som har ansvar for sine konfirmanter og all dialog bør gå mellom foresatte og den ansvarlige i menigheten.

Overnatting

Overnatting vil skje på klasserom eller egne soveområder i Nordhordlandshallen med sine egne grupper. Guttene for seg og jentene for seg. Det vil være gruppeledere fra egen menighet som sover sammen med dem og det vil være våkne nattevakter utenfor klasserommene / soveområdene.

Sanitet

Vi har inngått avtale med Nordhordland Røde Kors som vil ha sanitetsvakt under hele leiren, som skal sikre akutte behov. Vi har imidlertid ingen sykestue, så hvis noen deltagere blir syke, så må de hentes av foresatte og reise hjem.

Program

Mesteparten av programmet vil skje inne i Nordhordlandshallen. Det blir laget en scene med lyd og lys og band og video, men hallen er såpass stor at det også vil være et aktivitetsrom med mulighet for ballspill osv.

Sosiale Vakter

Flere prester og diakoner vil ha et spesielt ansvar for å følge med gruppene for å se om noen faller utenfor eller har spesielle behov. Vi vil tilby et eget område hvor disse kan trekke seg litt tilbake, hvis noen for eksempel skulle oppleve at det blir for travelt med mange mennesker rundt seg hele tiden.

Globalt marked

På lørdag ettermiddag skal konfirmantene lage aktiviteter for hverandre for å samle inn penger til et prosjekt i regi av NMS. I fjor klarte konfirmantene å få inn kr 14 000 til et hjem for døve i Madagaskar. Ungdommene skal bruke sin kreativitet til å lage aktiviteter som de andre er villige å betale for, for eksempel fortelle en god vits for 5 kr, gi englevakt , ansiktsmaling etc. Hele denne tenkningen om at vi står i et stort nettverk over hele verden, vil også prege mye av programmet ellers på leiren.

Kiosk

I utgangspunktet får deltagerne flere måltider hver dag, også med mulighet for å smøre matpakke. Vi vil ha en egen kiosk med brus og snacks. Alle inntektene fra denne kiosken går til stiftelsen Joy, som driver et flott arbeid for funksjonshemmede barn i Asserbadsjan.

Sikkerhet og regler

Det er mye som kan skje når en samler 5-600 ungdommer fra forskjellige steder. Vi hadde aldri turt å lage et så stort arrangement, hvis det ikke var for at hver menighet har ansvar for sine egne konfirmanter. Det er derfor viktig at menighetens ledere kan stole på at konfirmanten følger disse få enkle reglene.

Felles regler :

  1. Alle må respektere og følge beskjeder som blir gitt av alle med stripete lederarmbånd.
  2. All program er obligatorisk.
  3. Ingen forlater leirområdet uten avtale med sin leder. Etter kl 17:30 er det ikke tillatt å forlate leirområdet. Dette handler om sikkerhet.
  4. Ingen skjermbruk etter kl 00:30.
  5. All bruk av rusmidler er forbudt, både å ha med og bruke, det samme gjelder energidrikk.

Foresatte blir kontaktet ved bruk av rusmidler, brudd på regler og oppførsel. I verste fall må konfirmanten hentes. Det er viktig at alle har en beredskap hjemme, at det er noen ansvarlige som kan hente ved sykdom eller brudd på reglene.

Det vil også bli tatt foto og video av ulike situasjoner på leiren. Dersom dere eller konfirmanten ikke ønsker å bli tatt bilde av, informer den ansvarlige for leiren i deres menighet. Bilder/video som blir tatt av oss vil ikke bli publisert uten samtykke.

For flere spørsmål , ta kontakt med den lokale lederen i din menighet

Sammen med
Gud

Sammen med
hverandre

Sammen forandre