Link

Egen Ledercamp for deg som går i 10. klasse!

Du som ikke var på leiren i fjor, er også invitert i å være med. Jo flere jo bedre, og gøyere.

Påmelding skjer gjennom dette skjemaet:

Meld på
Link har samarbeid med Norges KFUK-KFUM og NMSU om ledertrening.

Sammen med
Gud

Sammen med
hverandre

Sammen forandre