Link

Egen Ledercamp for deg som går i 10. klasse!

Blir du konfirmert i vår/høst og starter i 10.ende klasse i høst?  Vil du bli kjent med nye, se igjen noen fra SAMMENleiren i fjor? Lære noe nytt, bli en del av et godt fellesskap, ha det gøy og utfordre deg selv? Vil du engasjere deg? Da er DU invitert til å delta på LINK!

Dette er et eget opplegg på siden av konfirmantleiren SAMMEN. LINK vil foregå mest i din lokale menighet  SAMMEN med dine ledere. Men på SAMMEN leiren vil du være på egen LINK camp i Nordhordlandshallen!

På leiren skal LINK bo for seg selv i et eget lokale. Vi vil følge mesteparten av programmet til konfeleiren, men vil også ha noe eget program. Vi har 2 samlinger i forkant av leiren, slik at vi kan bli bedre kjent og forberede oss til det vi skal være med på.

Noen lokale menigheter kobler LINK på allerede eksisterende opplegg for deg som går i10.kL. Det kan hete MILK eller lederkurs NMSU eller noe annet. Felles for alle er at du også får tilbud om å være med på noen LINK samlinger og LINK camp. Det er fordi vi vet at dere unge synes det er gøy å fint å bli kjent med nye ungdommer fra andre steder. 

Fredag 15.august:KICK start LINK – NATT LINK i Sælen, : Oppmøte kl 18, TGIF, (Thank God its Friday) Kl 18-23.30! 

Fredag 16.-18.oktober LINK Leir på SAMMEN konf i Norhordlandshallen.

Torsdag 10.desember: JULE LINK felles avslutning for alle LINKERE

24.1: INFO om VINTERFESTIVAL på VOSS?

Fredag – Søndag 1.-3.2: Vinterfestival på VOSS KFUK/m frivillig deltakelse (egenandel)

Fredag – Søndag 5.-7.3: Veikryss: Felles lederkonferanse for ungdom i hele Bjørgvin Bispedømme

Det er så langt vi vet om hva dere skal få være med på! 

Hva koster LINK? 500kr som dekker lokale samlinger.  Turene har egne priser.

Men vi vil at alle skal ha mulighet til å delta, så det er mulig å søke økonomisk støtte .

For å få  attest må man ha deltatt minst 80% av samlinger lokalt og SAMMENleiren.

Gled dere, dette blir STAS!

Smil fra Anine hovedansvarlig LINK

Spørsmål?: ring Anine 93024312

Du som ikke var på leiren i fjor, er også invitert i å være med. Jo flere jo bedre, og gøyere.

Påmelding skjer gjennom dette skjemaet:

Meld på
Link har samarbeid med Norges KFUK-KFUM og NMSU om ledertrening.

Sammen med
Gud

Sammen med
hverandre

Sammen forandre