Er du klar for tidenes konfeleir

 

Vi skal ha en god gjeng med Ungdomsledere. Dette er ledere som er direkte ledere for konfirmantene. Konfirmantene deles inn i grupper og ungdomslederne vil være gruppeledere. Gruppene vil fungere som en grei måte å organisere alle på. Vi vet da at alle konfirmantene vil bli sett og noen vil alltid ha oversikt over hvor de befinner seg. Gruppene på ca 10 personer og vil  være knyttet opp til hvor de skal sove. Det blir altså da rene jente og guttegrupper som basis, men det går an å samarbeide. De fleste av ungdomslederne vil sove sammen med «sine» konfirmanter. Men det er menighetene  som må finne litt ut av hvordan de gjør det, hvordan det  går opp med jenter og gutter.

Det viktigste U- ene skal gjøre er å sørge for at konfirmantene får en god helg, både innholdsmessig og sosialt. Sette seg litt ekstra inn i hva som foregår, forsøke å hjelpe og svare på flest mulig spørsmål.

På fredag på leiren vil u-lederne møte sine grupper der de skal sove. Leiren lager et opplegg som gruppelederne kan bruke. Alle deltagerne vil få en pose med drikkeflaske, deltagerhefte og et gripekors. Vi vil lage et enkelt opplegg som gruppelederne kan kjøre, knyttet til dette. Det samme gjelder før leggetid på fredag og til frokost på lørdag.

U-lederne vil også få et eget adgangstegn som gir de rett til å være i en egen lederkro, men poenget er ikke henge her mest mulig. Vi trenger alle ute i miljøet.

Selv om U-lederne er gruppeledere, så er alle U-lederne også leder for ALLE konfirmantene. Det å få rundt å skape god stemning, ha øynene åpne for noe en kan gripe fatt i, hjelpe til med osv.

Vi vil ha 2 egne korte ledersamlinger pr dag, rett etter showene. Nærmere tid og sted blir annonsert.

Vi vil starte med en KICK OFF samling for U-lederne. Det vil være torsdag 29. august kl 1830 i St. Jakob kirke. Øyvind Rudolf Sønnesyn Berg vil da være med oss å ha en bibeltime. Det blir servering fra Peppes Pizza og litt sosialt også.

Vi har laget en Facebook gruppe, slik at vi kan se hvem som er med og vi kan lettere kommunisere med hverandre der. Vi ber dere som skal være med om å melde dere inn i den gruppen: U–leder Sammenkonf

Sammen med
Gud

Sammen med
hverandre

Sammen forandre